PALKITUT KOIRAKOT JA JÄSENET

Kaakon Käyttökoirat ry palkitsee vuosikokouksessaan seuran menestyneimmät koirakot vuoden pelastuskoirakko, vuoden palveluskoira sekä vuoden tulokas -titteleillä.

Vuoden pelastuskoirakon valinnassa huomioidaan:
- Vähiten koekäyntejä/tulos
- Aktiivisuus pelastuskoira/vapepa toiminnassa
- Etsinnöissä toimiminen

Vuoden palveluskoiraksi valitaan:
Paras koira VOI-luokassa kokeiden keskiarvolla laskettuna
Jos ei tuloksia (220pist tai yli), ei vuoden palveluskoiraa valita

Vuoden tulokas saa pisteitä seuraavasti:
- Bh-koe 3 pistettä
- PE/PK-koe 3 pistettä
Sen jälkeen muu aktiivisuus huomioiden


Vuosikokouksessa palkitaan myös ne seuran koirakot, jotka ovat saaneet koulutustunnuksen.

Koulutustunnuksia jaetaan seuraavasti:
1. palkinto on vähintään 90 % koelajin kokonaispistemäärästä
2. palkinto on vähintään 80 % koelajin kokonaispistemäärästä
3. palkinto on vähintään 70 % koelajin kokonaispistemäärästä

Kokonaispistemäärä on koeosien summa. Alin hyväksytty koulutustunnus on vähintään 70 % lajin kokonaispistemäärästä.

Koulutustunnuksen saamiseksi vaaditaan
- tottelevaisuusosuudesta 70 % kokonaispistemäärästä
- maasto-osuudesta 75 % kokonaispistemäärästä

Valintoihin vaikuttavat tulokset tulee itse toimittaa koevastaavalle vuoden loppuun mennessä.


Linkki palkittuihin koirakoihin ja jäseniin TÄSSÄ