TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Kaakon Käyttökoirat ry (Y-tunnus 1770167-1)
c/o Tiina Suuronen, Lokinkatu 5, 49400 HAMINA

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään uutiskirjeiden ja jäsenmaksujen lähettämisen yhteydessä.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin seuran jäsenyyttä pidetään yllä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään jäsenen yhteystiedot, jotka tarvitaan jäsentoiminnan asianmukaiseen hoitamiseen.

Jäseneksi liittymisen yhteydessä jäseneltä pyydetään seuraavat yhteystiedot

  • Nimi
  • Osoite ja/tai sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan, kun henkilö hakee jäsenyyttä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan käsitellä Kaakon Käyttökoirat ry:n sisällä, sekä kokeen, kilpailun, testin, koulutuksen, kurssin järjestäjän toimesta. Kokeen, kilpailun, testin, koulutuksen, kurssin järjestäjä näkee henkilöstä ainoastaan edellä mainitujen tapahtumien järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi henkilön etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Julkisissa testin, kokeen tai kilpailun pöytäkirjoissa julkaistaan testiin, kokeeseen tai kilpailuun osallistujasta koiran ohjaajan etunimi, sukunimi sekä kotipaikka. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Lähtökohtaisesti ainoastaan yhdistyksen jäsensihteerillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Jäsenrekisterin ylläpitäjä on sitoutunut salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Rekisterin henkilöllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista.

Henkilöntietojen poistaminen tarkoittaa, että rekisterin henkilö ei voi
jatkaa yhdistyksen jäsenenä.